Stort potensiale i bedre takster

Uteglemte elementer i en skadetakst betyr i praksis at verkstedet selger færre timer. Siden taksten også danner grunnlag for planlegging av jobben innebærer en mangelfull takst ofte en dårligere reparasjonsprosess. Bransjen bør derfor etterstrebe riktige takster.  De verkstedene som er særlig gode på takst er ofte også gode på […]

Håp om bedre behandling av forbrukerklager!

Barne- og likestillingsdepartementet kunngjorde i dag at forbrukerapparatet skal omorganiseres. Forbrukerrådet skal ikke lenger håndtere forbrukerklager. Regjeringen har besluttet at all klagebehandling som i dag skjer hos Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget skal legges under Forbrukertilsynet. Samtidig skal Forbrukertilsynet […]