Derfor må kravene til bilreparasjoner skjerpes

Gårsdagens kunnskap er kun egnet til å reparere gårsdagens biler. Lovverket må sikre at ikke gårsdagens kunnskap blir brukt til å reparere dagens biler. Fagetaten Statens vegvesen bør faglig utrede problemstillingen. Den teknologiske utviklingen representerer kontinuerlig endring, og tar oss […]

Myndighetene må lovregulere håndtering- og bruktsalg av høyenergibatterier

NBF har sammen med Bilimportørenes Landsforening, Autoretur og Norges Biloppsamleres Forening skrevet brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og påpekt kritiske forhold rundt håndtering- og bruktsalg av høyenergibatterier, som myndighetene må vurdere å lovregulere. En brann i et […]

Aksepterer ikke nedsettende omtale av NBF-medlemmer

I slutten av mars ble NBF oppmerksom på at det var nedsettende omtale av merkeverksteder på bildeler.no, eid av Norsk Bildelsenter AS. Helt konkret sto det: «Kundene er svært opptatt av å gjøre ting riktig på sin egen bil, mens det […]

Espen Sæle på Skade/lakk19: sammenhengen mellom gode arbeidsplasser og gode prestasjoner

Noen arbeidsplasser er bedre enn andre, og noen bedrifter skaper bedre resultater enn konkurrentene. Espen Sæle har unik kunnskap om sammenhengen mellom gode arbeidsplasser og gode prestasjoner, og under årets skade/lakkonferanse setter han fokus på dette. Espen Sæle har blant annet vært rådgiver i Great Place to Work, som basert på egen metodikk hvert år kårer Norges beste arbeidsplasser. Han […]