Mer ubetalt tilleggsarbeid – en urettferdig byrde for skadeverksteder

Skadeverksteder spiller en avgjørende rolle når det kommer til å reparere kjøretøy etter ulykker og skader. De har den nødvendige ekspertisen og utstyret for å gjenopprette biler tilbake til opprinnelig sikkerhet. Imidlertid har skadeverksteder i økende grad støtt på en […]

Tiden er inne – bytt til vinterdekk på demonstrasjonsbiler og leiebiler før snøen er på plass

I vår bransje er kundetillit og sikkerhet blant de aller høyeste prioriteringer. Derfor tar vi selvsagt de nødvendige skrittene for å sørge for at våre kunder opplever våre produkter under optimale forhold og med maksimal sikkerhet. En av de viktigste […]

NBF svært kritisk til kommende endring på leasing: Planlegger regjeringen å ta livet av leasing som finansieringsform?

Som et svar på Stortingets anmodningsvedtak fra 2022 om å gjøre elbiler mer konkurransedyktige på leasing, svarer nå regjeringen med et forslag som vil gjøre leasing av personbiler mye dyrere. Regjeringen sender nå ut på høring et forslag som fjerner […]

Statsbudsjettet 2024: Regjeringen har forstått alvoret

-Vi ba om et avgiftspolitisk hvileskjær og er langt på vei blitt hørt. Bilbransjen står allerede i en krevende økonomisk situasjon og trenger forutsigbarhet, sier leder næringspolitikk i NBF, Ida Krag. NBF sendte i juli en sterk bekymringsmelding om tilstanden […]

«Den beste måten å forutsi fremtiden – er å skape den»

Sitatet over tilhører Bård Eker. Han er både seriegründer og en av Norges mest fremtredende industridesignere. Han er en energisk mann med lopper i blodet, besatt av jobben, fremdrift og av å skape noe nytt. Han er mannen som gjør […]