Statsbudsjettet 2024: Regjeringen har forstått alvoret

-Vi ba om et avgiftspolitisk hvileskjær og er langt på vei blitt hørt. Bilbransjen står allerede i en krevende økonomisk situasjon og trenger forutsigbarhet, sier leder næringspolitikk i NBF, Ida Krag. NBF sendte i juli en sterk bekymringsmelding om tilstanden […]