Yrkesgrupper inne bilbransjen er de som blir eksponert mest av kjemikalier i løpet av en arbeidsdag i følge faktaboken utgitt av NOA/STAMI 2018. Eksponering for kjemiske og biologiske stoffer kan føre til mange ulike sykdommer, sykdommer som kols og kreft vil ofte bli oppdaget etter gjentatte lave eksponeringer over lang tid uten at pasienten har
hatt symptomer.

hand-707699_1920-nyhetsbrevstr

Når symptomene først oppstår, kan det allerede foreligge en
irreversibel skade. Forebygging er eneste måten å redusere antall tilfeller. Den beste måten å forebygge skader er å sikre en god kjemikaliehåndtering i bedriften. Ha kontroll på hva bedriften har og sikre god kompetanse hos alle som bruker eller blir eksponert av kjemikalier. Selv nye produkter kan være skadelige for helsen og det er for tidlig til at vi vet hvordan disse påvirker mennesker og miljøet.

Norges Bilbransjeforbund setter sikker kjemikaliehåndtering høyt på agendaen og setter opp kurs i samarbeid med KIWA/TI for daglig leder som har total ansvaret og for de som er tettere på oppfølgingen av kjemikalier håndteringen eks verksmester. I vår har vi satt opp  kurs i Oslo og Bergen se vår kurskatalog.