Tirsdag 22. januar arrangerte MRF, som er NBFs søsterorganisasjon i Sverige, en konferanse for den delen av bransjen som håndterer brukte lastebiler. Dette var første gang en slik konferanse ble arrangert og det var ca 70 representanter fra lastebilforhandlere fra hele Sverige til stede.

Arrangementet foregikk på Arlanda i Stockholm og hadde varighet på en dag. Undertegnede deltok på konferansen for å hente erfaringer fra brukthåndtering i et lastebilproduserende marked.
Det var bl.a. innlegg fra de to svenske lastebilprodusentene, Veho (Mercedes-Benz), Sveriges Åkeriföretag (tilsvarende NLF), samt innslag fra en internasjonal oppkjøper.

Tema var bransjeutfordringer knyttet til brukthåndtering. Bruktmarkedet i Sverige er noe annerledes enn i Norge, med en større andel salg av brukte biler direkte fra transportselskapene til nye kunder. Videre er nok også eksportandelen noe lavere enn i Norge.

Noen av temaene var såpass interessante at vi i NBF også vil ta disse opp på vår Nyttekjøretøykonferanse som arrangeres som en dagskonferanse 5. juni i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. – Merk deg datoen allerede nå!