Hele bilbransjen bør takke NBFs medlemmer

På starten av det nye året er det på sin plass å sende en hilsen og takke for at dere er medlem. Takk for at dere er med å støtte opp om felles bransjearbeid.

Det er verdt å reflektere over at det bare er NBF som arbeider for hele bilbransjen. Takk for at dere bidrar i fellesskapet – til det beste for alle bilbransjens bedrifter. Spør du oss så syns vi at dere fortjener en liten takk fra de som ikke er medlemmer også.

Hverdagen i NBF består i å bruke alle våre ressurser til å gjøre det enklere for dere å drive en virksomhet og gjøre fremtiden mer forutsigbar. Heldigvis er oppslutningen om NBF svært god. Målt i omsetning så er cirka 75 prosent av bilbransjen medlemmer i NBF.

Samtidig betyr det at når vi tar tak i saker som er utfordrende for våre medlemmer, som for eksempel forbedringer i ny PKK-forskrift, så kommer det hele bransjen til gode. Å jobbe med bransjesaker er noe vi gjør mye av, du kan se et lite utvalg av det vi har jobbet med i 2018 her.

Ofte har vi gjennomslag også. Som for eksempel i innføringen av WLTP (ny typegodkjenning), når Statens vegvesen reduserer antall kursdager i ny PKK-forskrift, når bystyret i Oslo velger å legge forslaget om en ny lavutslippssone på is og når Forbrukerrådet velger en balansert tilnærming til leasing. Eller når Statens vegvesen forenkler registeringsprosessen på tunge kjøretøy.

I tillegg jobber mange av oss i NBF med medlemsbistand og kurs – og det er mange eksempler på at medlemsbedrifter har spart mye penger og trøbbel ved å bruke NBFs advokater. Vi har samlet noen av sakene vi har hjulpet medlemmene med i 2018 her.

Poenget er at ingenting av dette hadde blitt gjort dersom ikke dere hadde vært medlem. Ingen hadde utelukkende snakket bilforhandlernes sak når WLTP skulle innføres, ingen hadde utelukkende snakket verkstedenes sak når ny PKK-forskrift skulle innføres og ingen hadde hatt tilgang til gratis advokat-hjelp.

I tillegg tar dere et stor ansvar i å skaffe våre ungdommer en utdanning, nesten 1500 lærlinger har læreplass i NBF-bedrifter! Så takk for at du er medlem! Lykke til i 2019.

Med vennlig hilsen

Stig Morten Nilsen (sign)

Norges Bilbransjeforbund

Stig Morten Nilsen