Uteglemte elementer i en skadetakst betyr i praksis at verkstedet selger færre timer. Siden taksten også danner grunnlag for planlegging av jobben innebærer en mangelfull takst ofte en dårligere reparasjonsprosess. Bransjen bør derfor etterstrebe riktige takster. 

Foto: unsplash.com

De verkstedene som er særlig gode på takst er ofte også gode på prosess, slik at de oppnår høy effektivitet og god lønnsomhet. Det er utvilsomt en sammenheng mellom det å være god på takst og det å skape gode økonomiske resultater. 

Det burde ideelt sett eksistere en arena for læring der de beste kunne gi informasjon om hva de gjør, og hvordan de tenker, for å være så gode på takst. På en slik arena kunne man ganske enkelt lære av de beste. 

En slik arena finnes. 

Under NBFs skade/lakkonferanse 2019 deler blant annet noen av de som er spesielt gode på takst, og som skaper gode økonomiske resultater, sine tanker og meninger om hva de mener er særlig avgjørende. 

Konferansen arrangeres på Union Scene i Drammen tirsdag 2. april. Der får du i tillegg kunnskap- og informasjon om andre relevante temaer innenfor området skade/lakk, samt mulighet til å møte både bransjeleverandører og gode kollegaer. 

Påmelding til årets viktigste begivenhet for skade/lakkbransjen finner du her!