Juridisk rådgivning ligger innbakt i medlemskontigenten. Som NBF-medlem kan du benytte deg av NBF-advokatenes bistand, uten ekstra kostnad.  

Står du som bilforhandler eller verksted oppe i en kundekonflikt som er vanskelig å håndtere, er det altså hjelp å få. NBF-advokatene veileder og gir råd i hvordan saken bør løses, ut i fra et rettslig perspektiv. Intet spørsmål er for lite. Mener du at dere har funnet en løsning, men lurer på om den er fornuftig eller i henhold til lovverket, kan dette «luftes» med NBF-advokaten.

Saken kan diskuteres på telefon, eller du kan sende e-post. NBF-advokatene strekker seg langt i å imøtekomme ditt konkrete behov for bistand. Likevel går det en grense for hvor langt bistanden rekker. Skulle konflikten ende i rettssystemet, vil ikke NBF-advokatene ha kapasitet til å føre saken.

Det er en fordel å kontakte NBF-advokatene så tidlig som mulig. Det gir oftest størst handlingsrom, og bedre utbytte av bistanden. Kontaktinfo til de ulike NBF-advokatene finner du på NBF’s hjemmeside https://www.nbf.no/Advokathjelp , eller du kan sende en e-post til: advokat@nbf.no

Vær også oppmerksom på at NBF advokatene også bistår med arbeidsrett/personalsaker. Mer info om dette på våre nettsider http://www.nbf.no