Begrensninger i ansvarsforsikring for bilforhandler og verksted

Bilforhandler og verkstedets ansvarsforsikring (tabbeforsikring) dekker ikke skader på selve leveransen eller arbeidet. Dette fremgår av ansvarsforsikringens standardvilkår som de fleste forsikringsselskapene benytter. Med «leveransen» menes eksempelvis den avtalte verkstedjobben eller bilen som sådan ved salg. Eksempel: En kunde bestilte […]

Presentasjonene fra Servicemarked18

Her finner du presentasjonene fra årets servicemarkedskonferanse som ble arrangert på Thon Congress Hotel 9.-10. oktober 2018. Takk for to fine dager! 0._Åpning servicemarked18 1._Mekanikerbehov_Rekruttering 2._Nissan_Elbilpioner 3._Hva betyr elbiler for strømnettet 4._Elbilspesialisten 5._Om å rigge seg for fremtiden 6._Den digitale […]

Presentasjonene fra Skade/lakkonferansen 24.mai

Årets Skade/lakkonferanse ble arrangert onsdag 24. mai på Union Scene i Drammen. Mange hadde funnet veien i sommervarmen og fikk oppleve dyktige foredragsholdere og aktuelle temaer. Her finner du presentasjonene fra dagen! Klokka 10:00: Åpning ved Stig Morten Nilsen, administrerende […]

Byåsen videregående skole tilbyr lovpålagt opplæring av PKK-kontrollører

Når ny PKK-forskrift trer i kraft 1. oktober 2018 vil forskriftens omfattende krav til kompetanse resultere i økt etterspørsel etter opplæring. NBF og BIL har sett det som en viktig oppgave å sørge for at bilbransjen får dekket sitt kompetansebehov […]

Norges Bilbransjeforbund kommenterer pilotprosjekt om brukte deler

Forsikringsbransjen og bildemonteringsbransjen har satt i gang et pilotprosjekt knyttet til brukte deler. Norges Bilbransjeforbund (NBF) har fått flere henvendelser fra skadeverksteder som har fått tilbud om å være pilot og verkstedene stiller spørsmål om NBFs engasjement i dette pilotprosjektet. […]