Forsikringsbransjen og bildemonteringsbransjen har satt i gang et pilotprosjekt knyttet til brukte deler. Norges Bilbransjeforbund (NBF) har fått flere henvendelser fra skadeverksteder som har fått tilbud om å være pilot og verkstedene stiller spørsmål om NBFs engasjement i dette pilotprosjektet. I denne artikkelen knytter NBF noen kommentarer til prosjektet.

Foto: Pixabay.com
Foto Pixabay.com

Det er viktig å understreke at NBF er positiv til gjenbruk av deler. Derfor tok NBF allerede i 2013 initiativ til et samarbeid der målet var å enes om forutsetninger som må etableres for at bilskadebransjen skal kunne bidra til å øke andelen brukte deler. NBFs initiativ resulterte i en intensjonsavtale mellom Norges Biloppsamleres Forening, Finans Norge og Norges Bilbransjeforbund.

Finans Norge har i ettertid uttrykt at bildemontørene ikke har klart å levere i henhold til intensjonene i avtalen og disse uttalelsene har naturligvis svekket intensjonsavtalens verdi.

Prosjektet som nå piloteres ble startet av representanter fra bildemontørene og forsikringsbransjen. Først etter at forutsetningene for samarbeidsprosjektet var etablert ble NBF invitert til å delta. NBF kunne naturligvis ikke tilslutte seg et prosjekt som påvirker bilskadebransjen uten å få medbestemmelse rundt prosjektets forutsetninger, og vi takket derfor nei til invitasjonen. Det ble heller aldri foreslått noen alternativ løsning fra bildemontørene og forsikringsbransjen som kunne sikret oss reell medbestemmelse fra starten av.

Pilotprosjektet som nå gjennomføres vil blant annet bli benyttet til å vurdere om takseringssystemet DBS skal videreutvikles med en egen løsning for håndtering av brukte deler. Dette vil i så fall være en løsning som tilrettelegger for større omsetning av brukte deler.

I tillegg til selvfølgelige forutsetninger omkring kvalitet på deler og på distribusjon har NBF alltid hevdet at det også er andre forutsetninger som må være på plass før bilskadebransjen kan bidra til å øke andelen brukte deler. Dette omhandler blant annet følgende:

Forutsetninger som ivaretar det faktum at bilskadeverkstedene har et reklamasjonsansvar og ofte et garantiansvar som kan strekke seg utover 5 år.

Forutsetninger om at det ikke må omsettes brukte deler som kan forringe bilens originale sikkerhet.

NBF har som tidligere nevnt ikke vært en del av prosjektet og siden vi mangler nødvendig innsikt stiller vi oss noen spørsmål:

Blir forutsetninger som er viktige for bilskadebransjen tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet?
Bilskadeverkstedene er ansvarlig for reparasjonene og det er derfor avgjørende at det finnes forutsetninger som klart og tydelig ivaretar reklamasjonsansvar, garantiansvar og trafikksikkerhet.

Dersom viktige forutsetninger ikke blir ivaretatt, er det da riktig å legge til rette for større omsetning av brukte deler i DBS?
Bilbransjen har et felles ansvar for gjenbruk og NBF er positiv til gjenbruk av bildeler, men dette forutsetter at man samtidig ivaretar forutsetninger som er viktige for bilskadebransjen. Dersom slike forutsetninger ikke blir ivaretatt vil økt omsetning av brukte deler i DBS-systemet representere dårligere rammevilkår for bilskadeverkstedene.

Spørsmålene som vi her stiller er svært viktige og svarene er avgjørende i forhold til å fastslå om pilotprosjektet bidrar til bedre eller dårligere rammevilkår for bilskadebransjen.

Bilskadeverksteder som vurderer å være pilot bør derfor stille seg de samme spørsmålene og sørge for at de som er ansvarlige for prosjektet gir tydelige svar. Uten klare svar som bekrefter at bilskadeverkstedenes interesser blir ivaretatt er NBF kritisk til prosjektet og i så fall er det også naturlig å være kritisk til å pilotere.

Hei! Har du synspunkter på dette innlegget, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet. I de fleste sammenhenger vil det du skriver fremstå som mer troverdig og interessant dersom du bruker fullt navn. Vær saklig, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger, og husk at det du skriver kan bli lest av mange. Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane vil bli fjernet.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.