Byåsen videregående skole tilbyr lovpålagt opplæring av PKK-kontrollører

Når ny PKK-forskrift trer i kraft 1. oktober 2018 vil forskriftens omfattende krav til kompetanse resultere i økt etterspørsel etter opplæring. NBF og BIL har sett det som en viktig oppgave å sørge for at bilbransjen får dekket sitt kompetansebehov […]

Norges Bilbransjeforbund kommenterer pilotprosjekt om brukte deler

Forsikringsbransjen og bildemonteringsbransjen har satt i gang et pilotprosjekt knyttet til brukte deler. Norges Bilbransjeforbund (NBF) har fått flere henvendelser fra skadeverksteder som har fått tilbud om å være pilot og verkstedene stiller spørsmål om NBFs engasjement i dette pilotprosjektet. […]