Begrensninger i ansvarsforsikring for bilforhandler og verksted

Bilforhandler og verkstedets ansvarsforsikring (tabbeforsikring) dekker ikke skader på selve leveransen eller arbeidet. Dette fremgår av ansvarsforsikringens standardvilkår som de fleste forsikringsselskapene benytter. Med «leveransen» menes eksempelvis den avtalte verkstedjobben eller bilen som sådan ved salg. Eksempel: En kunde bestilte […]