Må vi utlevere servicehistorikk?

NBFs juridiske avdeling har foretatt en vurdering på spørsmålet om hvordan medlemmene våre skal håndtere forespørsler om utlevering av servicehistorikk. Denne artikkelen finner du i din digitale verktøykasse, under » Bilsalg». Artikkelen heter «Ingen plikt til å utlevere servicehistorikk». Her […]

Begrensninger i ansvarsforsikring for bilforhandler og verksted

Bilforhandler og verkstedets ansvarsforsikring (tabbeforsikring) dekker ikke skader på selve leveransen eller arbeidet. Dette fremgår av ansvarsforsikringens standardvilkår som de fleste forsikringsselskapene benytter. Med «leveransen» menes eksempelvis den avtalte verkstedjobben eller bilen som sådan ved salg. Foto: Pixabay.com Eksempel: En […]

Når leasingbilen tilbakeleveres med mangelfull servicehistorikk – Hva da?

Leietaker skal sørge for vedlikehold og service på bilen han leaser. Hvilke konsekvenser får det at leietaker misligholder denne plikten? Hvordan beregner man påkost for mangelfull service? Både i henhold til leasingavtalen og dokumentet «service- og vedlikeholdsforpliktelsen», har leietaker en […]