Fra 15. januar 2018 innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding. Den ansatte kan velge om de vil sende inn sykmeldingen digitalt. Sjekk innboksen i Altinn og gi tilganger til de i bedriften som trenger det.

Er du klar til å ta imot digitale sykmeldinger og sykepengesøknader?

Alle arbeidsgivere må nå gjøre seg klare til å hente sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn.

Søknaden om sykepenger er nå digitalisert og vil være tilgjengelig i hele landet fra 15. januar. Når en ansatt fra 15. januar velger å levere sykmeldingen digitalt, tar ikke NAV imot del D på papir fra denne personen.

Hva er fordelene med digital sykmelding?

 • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen.
 • Lederen får tilgang til sin egen side: www.nav.no/dinesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy for de personalansvarlige lederne når de skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.
 • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere (nærmeste leder) underveis i oppfølgingen.
 • Dere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV dersom dere forskutterer lønn under sykdom. Den ansatte har mulighet til å korrigere ved behov.
 • Dere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingene og søknadene internt fordi lederne finner det de trenger på nav.no.
 • Dere sender kun inntektsopplysninger på papir, inntil vi har en digital løsning også for dette.

Les mer om gangen i den digitale sykmeldingen

Merk at noen ansatte fortsatt vil ha behov for papirbasert sykmelding. Dette gjelder:

 • hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (en løsning for dette vil komme senere)
 • ansatte som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige
 • ansatte som ikke har adgang til å få bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
 • ansatte som oppholder seg på skjult adresse

Hva kreves det av dere?

Dere velger hvilke personer (oftest er dette HR-/lønnsfunksjonen) som skal ta i mot sykmeldinger og søknader i Altinn og svare NAV hvem som er nærmeste leder når en ansatt blir sykmeldt.

Det er tre enkelttjenester dere skal gi tilgang til. Merk at dette er enkeltrettigheter, ikke roller:

 1. «Sykmelding»
  – gir tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.
 2. «Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar»
  – gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte.
 3. «Søknad om sykepenger»
  – gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har sendt inn fra nav.no.

Må alle ledere i virksomheten ha tilgang i Altinn?

Nei! Dette er viktig:

 • De personalansvarlige lederne forholder seg bare til nav.no.
 • Når HR-/lønnsfunksjonen henter sykmeldingen i Altinn, melder de samtidig inn hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Deretter finner lederen alt som trengs på www.nav.no/dinesykmeldte. De personalansvarlige lederne trenger altså ikke selv tilgang i Altinn.
 • Er virksomheten liten, kan daglig leder meldes inn som nærmeste leder.

Passer løsningen også for store virksomheter?

Ja! Store og små virksomheter som allerede benytter løsningen bekrefter at den fungerer for dem. Det handler om å tildele tilganger til nye enkelttjenester i Altinn til et fornuftig antall personer. Erfaring viser at en virksomhet med 10 000 ansatte har behov for å involvere 3-4 personer i HR-/lønnsfunksjonen.

Dere kan også ringe arbeidsgivertelefonen i NAV på 55 55 33 36 eller ta kontakt med arbeidslivssenteret i deres fylke.

Du kan lese mer om digital sykmelding på

www.nav.no/digitalsykmelding
Arbinn.nho.no, NHOs nettportal for HMS og arbeidsgiverspørsmål.
Krav til aktivitetsplikt er som tidligere