Det kommer et skremmeskudd fra KPMG i disse dager, men det er neppe så mørkt som overskriftene fra konsulentselskapets rapport antyder. Rapporten ble omtalt på P4 og i Finansavisen 19. februar.

Det KPMG antyder er egentlig at mange tradisjonelle forhandlere vil bli borte. Det betyr ikke at forhandleren som bedrift vil bli borte, men de vil ha et annet innhold. Salg av bil er ikke dominerende inntektskilde, men man vil tjene penger på andre områder. Mange peker på en økt trend der forhandleren opptrer som agent, og der de får provisjon istedenfor marginer fra selve salget.

Våre analyser, blant annet fra ICDP, viser også at det vil være en nedgang i antall forhandlere. Men ikke på langt nær like dramatisk som KPMG antyder i sine overskrifter. Samtidig ser vi en konsolideringstrend som vi forventer vil forsterke seg. De fleste vil være enige i at de store forhandlerkonsernene vil bli større, men det betyr ikke automatisk at det vil bli færre forhandlere.

Poenget er at det fremdeles vil være mulig å drive som bilforhandler i fremtiden, og det er trolig plass til mange flere enn det KPMG antyder. Folk og bedrifter vil fremdeles skaffe seg biler i fremtiden, og disse bilene må vises frem, de må prøvekjøres, de må utleveres osv og videre – så lenge det er et marked så vil det være rom for forhandlere. Men forhandlerne vil være annerledes, og tjene pengene sine på andre måter.