Hvilken karakter får forsikringsselskapene av skadebransjen?

Samarbeidet mellom skadebransjen og forsikringsselskapene reguleres gjennom samarbeidsavtaler som ofte består av både omfattende– og rigide avtalekrav.   Hvordan bilskadeverkstedene oppfatter samarbeidet med det enkelte forsikringsselskap er vanligvis nokså varierende og i disse dager deler skadebransjen ut sine karakterer til det enkelte selskap. Samarbeidsavtalene mellom skade- og forsikringsbransjen regulerer blant annet prosessen […]