Fredag 8. februar er dagen hvor man ved gjennomføring av PKK må forholde seg til ny kontrollinstruks og endret tidspunkt for PKK. 

Statens vegvesen har løpende sendt ut informasjon og vi antar at de fleste er klare til å innrette seg etter endringene.

På Statens vegvesen sine hjemmesider finner du det meste av nødvendig informasjon.
Her finner du også hvilke kursarrangører som per nå er godkjent for «Avkortet grunnopplæring» som alle dagens kontrollører må ha gjennomført innen 1. oktober 2021.
På sidene kan du som kontrollør også sjekke om du er registrert på overgangsordning, altså registrert som kontrollør i dag og som da kun trenger et 23 timers kurs. 

Ny kontrollinstruks finner du her. 

Et sammendrag av endringene finner du her. 

I overgangen melder Statens vegvesen følgende:

«Fra torsdag 7. februar kl. 23.00 til mandag 11. februar kl. 06.00 vil systemet for registrering av periodisk kjøretøykontroll (PKK-registeret) være utilgjengelig på grunn av oppdateringer i forbindelse med nytt regelverk. Det vil i denne perioden ikke være mulig å utføre eller registrere utførte kontroller. Vi beklager ulempene dette medfører.« 

Vi ønsker lykke til!