Adm. Dir Steve Young i den engelske forskningsinstitusjonen ICDP uttaler i en av sine blogger i juli at de gjennom sine undersøkelser i bilbransjen internasjonalt ofte kommer over virksomheter som underpresterer fordi medarbeiderne ikke er utstyrt med de rette verktøyene. Da snakker vi ikke om pipesett og avgassmåler, men ledelsesverktøy. Langt de fleste medarbeidere i bilbransjen jobber på servicemarkedet og deres hverdag er preget av et teknologisk skifte hvor det stilles nye krav til kompetanse og drift.  

Det å løse tekniske utfordringer finnes det stort sett beskrivelser og prosedyrer for, ledelse av en knapphetsressurs som teknisk personell etter hvert har blitt, er ikke like rett fram. 
NBFs trivselsundersøkelse viser at det på en del områder skurrer litt.  

Knut Martin Breivik
Knut Martin Breivik, avdelingsleder Drift og utvikling i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Når bilprodusentene «tar styringa» på bilsalget, blir servicemarkedets betydning for bilforhandlere og verksteder enda mer sentral for lønnsomheten og kundetilfredsheten (som gjerne har en nær sammenheng). 

Våre ledere på servicemarkedet rekrutteres ofte gjennom interne opprykk fra verkstedsiden, proppfulle av teknisk kompetanse, men litt usikre på ledelse, drift og regulatoriske forhold. 
Ledelse baseres gjerne på sunn fornuft, egne erfaringer og virksomhetens mer eller mindre gode interne rutiner. Det er mange flinke folk rundt om, men selv de flinkeste trenger påfyll for å henge med i svingene.  

NBF har siden 2017 kjørt et utviklingsprogram for servicemarkedsledere hvor hensikten er å gi ledelsespåfyll og litt mer trygghet ved det å være leder. Programmet har hatt en liten «koronapause», men 26. oktober inviterer vi til første samling for det som vil bli kull nr 6 av ledere som har gjennomført dette programmet. Instruktører er erfarne ledere og advokater i NBF, samt Leif Ottesen fra Scandinavian Technology Institute.  

Programmet får god score blant deltakerne og er praktisk rettet mot hverdagen ute i bedriftene. 

Klikk på bildet for å lese mer om kurset. Vil du gå direkte til påmeldingsskjemaet? Det finner du her >