Kostnadene stiger. Særlig oppmerksomhet har strømprisene i Sør-Norge fått. Med priser på åtte, ni og ti kroner kilowatten spiser dette av marginene. Samtidig øker rentene og inflasjonen er stor. Spørsmålet mange stiller seg er hva myndighetene, og særlig regjeringen gjør nå.  

Bildet er komplisert. På den ene siden går de økte prisene ut over bedriftenes økonomi. Det blir dyrere å drive. Samtidig går norsk næringsliv generelt meget godt. Arbeidsledigheten er rekordlav, og det er fryktelig vanskelig å få tak i nye folk. Norges Bank setter opp renten for å få bukt med den høye inflasjonen. Enkelt forklart skal det bidra til at vi får litt mindre å rutte med, etterspørselen må dempes. 

Foto: Unsplash.com

 

Det betyr, hvis vi skal få bukt med inflasjonen, at staten ikke kan pøse på med penger. Regjeringen varsler et stramt statsbudsjett. Situasjonen er en annen enn den var for eksempel under finanskrisen og koronapandemien. Da var renten rekordlav og inflasjonen ubetydelig. AS Norge gikk ikke som det suste. Folk var arbeidsledige. Ergo, det var behov for å stimulere økonomien.  

Galopperende priser, og særlig strømprisene, har skapt et behov for støtte til bedriftene. Men det er tvilsomt om vi bør forvente for mye. En, som forklart over, fordi Norge går godt og det er risiko for å overopphete økonomien. Og, to, fordi mange vil mene at bedriftene kan og bør føre kostnadene over på kundene. I tillegg er det et grunnleggende prinsipp at private bedrifter driver på egen risiko og regning.  

Men det kommer noe som er ment å hjelpe utsatte bedrifter. Signalene fra Stortinget, regjering, NHO og LO er helt tydelige. Likevel, alle er enige om at dette er komplisert, at avgrensninger og betingelser nødvendig – og, ikke minst, at staten bør være forsiktig med pengebruken. I sum taler dette for at vi får en ordning som mange vil falle utenfor, og enda flere ikke vil føle er tilstrekkelig. Uavhengig av hva regjeringen kommer opp med må de ha støtte i Stortinget. SV har uttalt betydelig skepsis for en strømstøtteordning til næringslivet. Vi skal altså ikke ta for gitt at det blir en strømstøtteordning som ligner på ordningen forbrukerne har fått.  

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Vi i NBF arbeider sammen med NHO for å få en så god støtteordning som mulig. Våre medlemmer bør arbeide for å redusere konsekvensene av store strømregninger. Å aktivt jobbe for å redusere energikostnadene vil være helt nødvendig. Både på kort og lang sikt. Ifølge mange analytikere vil strømprisene være høye lenge, og vi kommer kanskje aldri tilbake til en situasjon med strømpriser som vi hadde.  

Samtidig vil forbrukernes økte kostnader på alt fra strøm og boliglån til mat og drivstoff kunne medføre at bil blir nedprioritert. Servicer og reparasjoner blir ikke tatt. Bilkjøp ikke foretatt. Bilbransjen har hatt en del gode år, nå bør vi forberede oss på at det kan bli noe vanskeligere fremover.   

Uansett, bilbransjen har alltid vært omstillingsdyktige. Uavhengig av hva som møter bilbransjen skal vi håndtere det.