NBF og NHO vil ha strømstøtte til bedriften. I et brev til regjeringen foreslår NHO at det etableres en ordning for strømstøtte til bedrifter, med rask iverksettelse.

I en medlemsundersøkelse svarer 23 prosent av NBFs medlemmer at høye strømpriser vil medføre en stor reduksjon i driftsresultatet, 39 prosent svarer en middels reduksjon i driftsresultatet.  

NBF har arbeidet for å løfte inn tiltak for å redusere de negative konsekvensene av høye strømpriser i NHO-fellesskapet. Når vi nå vet at de ekstreme prisene ikke er forbigående, men forventes å kunne vare over lengre tid, har problemstillingen aktualisert seg ytterligere.

– Dette er et viktig initiativ fra NHO, som vi støtter helhjertet opp under. Vi vet at strømprisene gjør det krevende å drive ute hos våre medlemmer, og forventer at regjeringen følger opp, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i NBF.

Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NBF har hatt dialog med medlemmene, og uten unntak er de opptatt av strømregningene som har mangedoblet seg. NHO løfter i sitt krav til regjeringen at en støtteordning er særlig viktig for de små og mellomstore bedriftene.

– Bedrifter må tåle svingninger i kostnadene, også på energi. Men vi står nå i en ekstraordinær situasjon der krigen i Ukraina medfører at de ekstraordinære høye energikostnadene ser ut til å vedvare. Derfor er det viktig å få på plass avbøtende tiltak, også for bedriftene, legger Nilsen til.