Det er ikke bare bilbransjen som opplever utfordringer med leveranse av varer i disse dager. Men det treffer oss likevel og vi må håndtere det. Og hvordan vi organiserer hverdagen etter de rammebetingelsene vi har, påvirker arbeidsmiljøet.

Foto: Maskot/NTB

Ansatte på verkstedet må booke om verkstedavtaler, grunnet at deler er forsinket. De må ta telefonen til kunden og fortelle at reparasjonen av bilen deres må utsettes. De fleste har nok forståelse for dette, mens andre øser ut av seg hvilke konsekvenser det får for dem. Så her er det viktig at de ansatte er rustet for å håndtere den vanskelige kunden. Håndteringen er avgjørende for om kunden blir fornøyd til slutt.

Selgere må bruke mye mer tid på oppfølging av kunder som venter på bilen, enn å bruke tiden sin på nysalg. Kanskje bilsalget går tregere, flere bryter kontrakten for de ønsker ikke å vente så lenge. Det er viktig å pleie kunden på en god måte, hvordan innfri kundens forventninger, pluss det lille ekstra.

Virksomheter og avdelinger som jobber med å klargjøre eller bygge om nye biler, må vurdere annen type arbeid eller i verste tilfelle ty til permitteringer.

I god dialog med de ansatte vil nok bedriften finne de beste løsningene. Hvordan en organiserer hverdagen og sikrer at alle ansatte har den kompetansen de trenger for å håndtere situasjonen.

En måte en kan jobbe med arbeidsmiljøet er å ta i bruk verktøyet på arbeidsmiljøportalen Her er det laget en egen side for bilbransjen. Hvis en ønsker å jobbe med den delen av virksomheten som stort sett jobber på kontor, er det laget en side for kontorarbeidsplasser også. 

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet.