I takt med endringene i bilbransjen ser vi stadig hvordan merkeeksklusiviteten eroderes bort.
Teknologiutviklingen gjør det nødvendig for verkstedbransjen å tenke nytt, lengre serviceintervaller og lavere omsetning per verkstedgjennomgang krever omstilling.

NBF har nylig gjennomført en undersøkelse blant sentrale aktører i markedet som viser at antall solgte timer per elbil på verkstedet er 31% lavere enn for sammenlignbar fossildrevet bil. Dette er en «forverring» på 6 prosentpoeng sammenlignet med samme undersøkelse som ble gjort for to år siden blant de samme aktørene. Omsetningen av deler, oljer og væsker holder seg på ca. 50%. Garantiarbeid derimot, viser betydelig høyere forbruk av timer, noe som naturlig har sammenheng med mange svært tunge og omfattende kampanjer. Altså færre kundebetalte timer.

Foto: Pixabay.com

Nye bilmerker står nærmest i kø for å komme inn på det lille norske markedet. Vi ser en utvikling i retning av at bortfall av omsetning kompenseres med at man tar til seg nye merker. Nye aktører har også et noe lavere krav til CI (Corporate Indentity) og merkespesialisering og dermed er terskelen lavere. Servicemarkedet vil også kreve et visst volum for å kunne forsvares, derfor kan det være at bilforhandlere og verksteder må legge til rette for en bredere merkerepresentasjon (house of brands). Vil en konsekvens av dette også bli at de etablerte aktørene må lette på sine krav for å forbli attraktive?

Det er i dag på mange måter en mer grunnleggende teknologisk likhet bilene imellom.
På hvitevarer har verkstedbransjen etablert seg som «hvitevarespesialister», er vi nå der at vi har nådd en kritisk masse i enkelte regioner at framveksten av «generelle» elbilverksteder vil bre om seg?

NHOs medlemsundersøkelse om «Omstilling» så svarer hele 68% av NBF-bedriftene som deltok at de må omstille sin virksomhet «Mot andre produkter og tjenester». Dette er i øverste nivå av alle medlemsbedriftene i hele NHO-felleskapet. Bransjen viser absolutt forståelse og vilje for at omstilling må til. Nye modeller for salg av bil introduseres, noe som har satt ytterligere fart i behovet for å tenke nytt.