Bilfag roadshow var på God morgen Norge (TV2) i går. Det er et program ingen ungdommer ser, men det er likevel et viktig sted å være synlige. 

Bilfag-lastebilen fullastet med bilinspirasjon farter rundt i hele landet for å skape gode møteplasser der bilbransjen kan treffe ungdommer. Hovedmålet er å øke antallet søkere til bilfagene. Vi trenger flere fagarbeidere. Selve roadshowet er rigget for å få til gode samtaler med ungdom og inspirere dem.  

Vidar i aksjon på God morgen Norge. Stillbilde: TV2

En 10. klassing tar ikke valget helt alene. De diskuterer seg imellom. Det er viktig hva vennene gjør. Og; hva foreldre, besteforeldre, onkler, lærere, rådgivere og andre voksenpersoner mener er viktig. Derfor jobber vi for å komme på i media.  

Sammen med lokal bilbransje/opplæringskontor prøver vi alltid å få omtale i lokalpresse. Dette gjør vi for å spre kunnskap om bilfagene og bilbransjen til voksne.  

Du kan se innslaget fra God morgen Norge her >