Kompensasjonsordningen, eller kontantstøtten som mange kaller den, ble som kjent etablert for å få ellers sunne bedrifter igjennom koronakrisen.

I bransjemedia har vi lest at mange bilkonsern har avstått fra å søke om kontantstøtte, selv om de isolert sett kvalifiserer til støtte. Dette er velfunderte avgjørelser som tas etter grundige vurderinger av de enkelte konsernene. Men at enkelte velger å betale tilbake eller ikke søke må ikke skape et inntrykk av at mange i bransjen ikke trenger denne støtten.

Foto: Unsplash.com

NBF var sterkt involvert i utformingen av ordningen og mente den var helt nødvendig for at sunne bedrifter i bilbransjen skulle få «nødhjelp» for å komme seg igjennom krisen. Slik var situasjonen i mars, april og delvis mai måned.

De siste to månedene har kundene, sannsynligvis primært pga. bilferier i Norge, kommet sterkt tilbake til både verksteder og bilforhandlere. Servicemarkedet har gått veldig bra, bruktbilsalget er «all-time-high» og ordrereservene på nye biler bygger seg opp igjen.

Har da bilbransjebedriftene strengt tatt behov for «nødhjelp» fra staten? Mange har selvfølgelig det, andre har det ikke.

Bedrifter som har en solid ryggrad og som sikter mot et bra overskudd i 2020 uten støtte, kan kanskje klare seg uten. Andre bedrifter har slitt i mange år med lavt volum som representanter for bilmerker som ikke har passet det norske avgiftssystemet, og har da kanskje ikke samme utgangspunkt som andre.

Vi har lest at Birger N. Haug AS velger å tilbakebetale kontantstøtten de fikk for mars måned, året ser ikke så ille ut som først fryktet. NBFs tidligere styreleder, Birger Skjellvik, uttaler blant annet til Bilbransje 24: «Situasjonen i dag tilsier ikke at vi trenger noen som helst støtte…». Eier Carl Einar Haug legger til: «Det føles derfor mest riktig at pengene kommer andre som har store problemer, til gode».

Dette er gode refleksjoner og en ansvarlig beslutning fra et svært solid bilkonsern.

Men, vi må huske at ikke alle bilbransjebedrifter er i tilsvarende økonomiske situasjon. Mange har ikke klart å bygge seg opp stor egenkapital de siste årene, og har derfor stor nytte av kontantstøtten selv om det kanskje blir et lite overskudd til slutt i år. Disse bedriftene skal kunne beholde støtten de er berettiget til uten «dårlig samvittighet».

Det er vel med denne problemstillingen som med det meste annet i bilbransjen, her er det store forskjeller og den enkelte bedrift må gjøre sine egne vurderinger basert på sin situasjon.

Artikkelforfatter er Stig Morten Nilsen, adm.dir i NBF. Foto: Thomas Brun/NTBscanpix