Mange kurs er lovpålagte. For å drive virksomheten innenfor lovverket må disse kursene være gjennomført. For eksempel utvalgte HMS-kurs, se listen nedenfor. Bedriften bør ha rutiner for å holde oversikt over lovpålagte kurs og hvordan man sikrer gjennomføring av disse.

Foto: unsplash.com

Generelt ligger kravet at ansatte skal ha nødvendig opplæring for å være kompetente til å utføre sine arbeidsoppgaver. I tillegg stiller de ulike bilprodusentene krav til en rekke opplæring for å kunne tilfredsstille garantier.

Lovpålagte kurs for bilbransjen

Personell som skal utføre EU-kontroll må sertifiseres og gjennomføre opplæring, kravet ligger i Forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøyse liste over godkjente kursarrangører

Artikkelforfatter er Heidi Chr. Lund, HMS- og kvalitetssjef i NBF.