Søkertallene til bilfagene viser en nedgang. Det er industrifagene som er vinnerne i år. Det er tydelig at de gode tidene i industrien og oljenæringen vises igjen i søkertallene. Samtidig bør bilbransjen spørre seg selv om vi gjør nok for å få tak i søkere.

– Nå er dette tall på primærsøkere, men det er klart at 200 færre søkere til kjøretøy og 30 færre til karosseri er alvorlig. Vi frykter at det kan gå utover skoletilbudene lokalt, men håper at sekundærsøkertallene vil vise et litt annet bilde, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

VG2 kjøretøy går ned fra 1 654 søkere til 1 441 i år, skade/lakk går ned fra 213 søkere til 183 i år. Samtidig er det enn oppgang i antall søkere til TIP fra 5 591 til 6311 i år.

– Det er gledelig med økningen til TIP, men vi er bekymret for bilfagene. Vi kartlegger nå hvilke konsekvenser dette kan få, og på bakgrunn av det vurdere ytterligere tiltak. Det er uansett hevet over enhver tvil at bransje sammen med opplæringskontor må brette opp ermene, sier Steinsland. – Dette er ekstra skuffende fordi vi vet at det gjøres veldig mye bra arbeid lokalt, både av opplæringskontor og bransje, legger han til.

Foruten konsekvensene for antall tilgjengelige lærlingemner er det en risiko for at klasser blir lagt ned og skoletilbud forsvinner. Det er uansett viktig at bransjen støtter opp om lærlingordningen.

– En ting er sikkert at alle bransjefolk kan gjøre: Snakk opp bransjen vår. Fortell hva som er bra med å jobbe med bil. Fortell om teknologien. Fortell om miljøfremskrittene. Fortell om alle datamaskinene, softwaren, og alt som er spennende. Fremfor alt; fortell om jobbmuligheter, karrieremuligheter og gode kolleger, sier Steinsland.