Hva gjør du om en ansatt får en strømskade eller det starter å brenne i en el-bil?

Den voksende bilparken med el-biler og hybrid-biler øker risikoen for strømskader og brann. Strømulykker kan i alvorlige tilfeller medføre omfattende skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige konsekvenser. – «Elbiler endrer […]