Espen Sæle på Skade/lakk19: sammenhengen mellom gode arbeidsplasser og gode prestasjoner

Noen arbeidsplasser er bedre enn andre, og noen bedrifter skaper bedre resultater enn konkurrentene. Espen Sæle har unik kunnskap om sammenhengen mellom gode arbeidsplasser og gode prestasjoner, og under årets skade/lakkonferanse setter han fokus på dette. Espen Sæle har blant annet vært rådgiver i Great Place to Work, som basert på egen metodikk hvert år kårer Norges beste arbeidsplasser. Han […]