Vilkårene slår i praksis fast at brukte deler skal benyttes og dersom det medfører at nybilgarantien ikke gjelder så er det mitt problem. Eller verkstedet som satte inn den brukte delen. 

Administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NBF.

I mine vilkår står det: 

(…) Er det etter Selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende – eller i det alt vesentlige tilsvarende – deler. 

En eventuell verdiforringelse, eller tap av garantiavtale etter fullført reparasjon, erstattes ikke under vognskadeforsikringen. Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til verkstedet.  

Som kjent krever forsikringsselskapene i økende grad at verkstedene bruker brukte deler (les: tilsvarende – eller i det alt vesentlige tilsvarende – deler) også i garantiperioden. Det betyr at jeg på min bil med nybilgaranti må akseptere brukte deler. Egentlig er likeverdige brukte deler noe jeg er positiv til. Sirkulærøkonomi i praksis, det er jo bra. Bilbransjen og hele samfunnet må bli mer sirkulære – jeg yter gjerne mitt. Men andre må yte sitt.  

Andre i denne sammenheng er forsikringsselskapet mitt. Hvis de krever bruk av brukte deler også i garantiperioden må jeg være trygg. Trygg på at kvaliteten på delen er ok, trygg på at dette er økonomisk forsvarlig. Men slik avtalen min er så skyver forsikring all risiko for nybilgarantien over på meg, forsikringstager, og verkstedet. Hvis uhellet var ute måtte jeg, forsikringstaker, selv ta diskusjonen (kanskje kampen) med verkstedet om hvem som skal betale regningen. Betaler jeg ikke forsikringen for å redusere risiko og gjøre livet enklere? 

Foto: Unsplash.oom

Dette er løsbart selvsagt. Forsikring ønsker nok å skyve fokuset over på bilfabrikkene. Det er de som må tillate bruk av brukte deler. Men det er et fryktelig langt lerret å bleke. Den enkle måten er at forsikringsselskapet tar ansvaret for nybilgarantien på bilen i slike tilfeller.  

Hvis mine vilkår hadde slått fast at dersom bruk av brukte deler medfører bortfall av nybilgaranti så fikser de det, da hadde alt vært ok. Men det gjør de ikke. Kort fortalt står det at bilen din skal repareres med brukte deler, ryker motoren som en følge av dette og nybilgarantien ikke gjelder så er det ditt problem, eventuelt neste eier av bilen hvis motoren ryker da. Problemet mitt når jeg selger bilen er at prisen på bilen er redusert fordi nybilgarantien er usikker.  

Det gav meg sjokk.  

Sjokket var ikke fullt så stort når jeg fikk vite at flere av mine kolleger i NBF hadde mer eller mindre samme vilkår.  

Problemet er at forsikringsselskapene kommuniserer økt bærekraft, men de ønsker ikke å ta kostnadene ved det. Kun innsparingene og «æren» – noen andre, forsikringstaker og verksted, får betale og rydde opp.  

One Reply to “Jeg fikk sjokk av mine egne forsikringsvilkår”

 1. Leif Terje Bergsrud;
  I skadesaker bærer forsikrings aktør ansvar for å tilbakestille kjøretøy til opprinnelig tilstand. I avtale de har med sine kunder fremgår formodentlig premisser for dette.
  Dersom det benyttes «dårlige» deler og komponenter i slike reparasjoner, forringes kvalitet og holdbarhet.
  Dette medfører likevel neppe at forsikring også møter krav fra verksted i garantisaker jfr vurdering og bevisbyrde i ordinære reklamajonssaker.
  For øvrig har samme forsikrings aktører «sine» utvalgte skadeverksted for oppdrag, uansett om bilprodusent stiller strenge krav til sikre skadereparasjoner og originalitet.
  På tide med en større undersøkelse av hvordan kvaliteten er på forsikrings-utførte
  skadereparasjoner hos disse satilittene?

Comments are closed.