SV ble enige med Ap og Sp om nytt Statsbudsjett. Vi kan konkludere med at SV ikke har prioritert utslippskutt fra veitrafikken. Lenge har elbilen hatt ivrige forsvarere på Stortinget, den tiden ser nå ut til å være forbi.

Foto: © Espen Bratlie / Samfoto/NTB

Det blir både den varslede momsen på beløpet over 500 000,- og en ny vektavgift på kr.12,50 per kilo over 500kg. Summen av avgiftsøkningene vil tynge betydelig. Vi må forvente at elbilsalget kan gå ned i 2023. Farten i den grønne skiftet i veitrafikken vil reduseres.  

NBF har sammen BIL jobbet for å få fjernet vektavgiften, fortsatt fordel for elbil i firmabilbeskatningen og en forutsigbar innfasing av elbil-mva. Vi kan konstatere at vi ikke fikk gjennomslag på de to første punktene. Men om detaljene i statsbudsjettet kan gi en bedre innfasing av mva er enda ikke kjent.  

I sitt alternative budsjett fjernet SV vektavgiften og hadde til dels store økninger på avgiftene på de fossildrevne bilene. Når de ikke klarte, eventuelt prioriterte, å fjerne/redusere vektavgiften fryktet vi at økningen i engangsavgiften (CO2-komponenten) ville bli betydelig. Det skjer en liten innstramming, innslagspunktet reduseres fra 87g til 82g, men det fremstår mest symbolsk. Mer alvorlig er det at CO2-komponenten til varebilene økes med 12 prosent. I den sammenheng anser vi det som positivt at vektfradraget på plug-in-hybrider forblir på 10 prosent.  

Egil alvorlig til web 800 px.jpg

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

I forliket varsles det også at engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy skal utredes. Denne prosessen vil NBF følge nøye.  

Av andre avtaler som er gjort kan det nevnes at maksimal bompengetakst for lette nullutslippskjøretøy forblir 70 prosent av ordinær takst i inneværende Stortingsperiode. Og, vektfradraget skal foreslås utfaset senest innen 2025 – det gir i hvert fall en viss forutsigbarhet.  

Uansett, avgiftsøkningene er store. Retningen er tydelig, det skal bli dyrere å kjøpe bil. Spørsmålet er om det betyr at bilen igjen skal bli en melkeku for statskassen. Neste år blir trolig et krevende år for næringslivet generelt, og kanskje for bilsalget spesielt. Da hjelper det ikke med en stor avgiftsøkning.