I Trivselsundersøkelsen som BIL og NBF gjennomførte tidligere i år oppga 8.6 % at de selv har opplevd mobbing siste 12 månedene. 14,6% meldte at de hadde observert mobbing. Her må lederne i bilbransjen ta grep. Få bort skylappene og brett opp ermene. Involver ansatte og snakk om hvordan dere ønsker at arbeidsmiljøet skal være hos dere.  

Til sammenlikning er det 3,5 % av alle ansatte i Norge som oppgir at de har blitt utsatt for mobbing siste måneden.  

Sett arbeidsmiljø på agendaen.  

Foto: Maskot/NTB

I oppfølgingen av Trivselsundersøkelsen inviterer vi til digitale møter om temaene som har mest forbedringspotensial. Disse møtene er gratis, og kun for NBF og BILs medlemmer. 

Neste møte er 8. desember kl. 9.00-10.00. Her finner du agenda og mer informasjon om møtet >  

Her får vi besøk av Claus Jervell fra Fellesforbundet som vil snakke om hvordan en kan forebygge mobbing og trakassering.  

Mai-Britt Johannessen fra Opplæringskontoret i Østfold deler hvordan hun snakker med lærlingene om hvordan en skal være mot hverandre.  

Til slutt vil advokat i NBF Aina B. Kallak komme med noen råd om hvordan en kan få til en firmafest eller julebord som er inkluderende hvor alle kan føle seg velkomne og trygge.  

Verktøy dere kan bruke for å ta tak i arbeidsmiljøet finner dere på  https://www.arbeidsmiljoportalen.no/ her kan dere finne ulike bransjer som bilbransjen og kontorarbeidsplasser.  

Lykke til!