I dag la SV frem sitt alternative statsbudsjett for 2023.

Selv om vi støtter flere av endringene de foreslår er det ett forhold som NBF er sterkt motstander av; å fjerne vektfradraget allerede nå på de ladbare hybridene.

NBF støtter helhjertet opp om Stortingets mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler i 2025. En viktig forutsetning for dette har vært bredt utvalg og god tilgjengelighet på konkurransedyktige elbiler.

I 2025 vil disse forholdene i hovedsak være på plass. 2025-målet på personbiler vil nås.

Men, 2023 er ikke 2025. De ladbare hybridene er fortsatt for mange en viktig del av overgangen til fullelektriske biler. Både fordi noen av forutsetningene ovenfor ennå ikke er på plass, men også fordi et godt utbygd og velfungerende ladenettverk ikke er tilgjengelig over hele landet.

Stig Morten Nilsen, adm. dir i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Som bransje har vi alltid vært opptatt av forutsigbarhet. Vi ønsker endringer over tid. Ikke over natta.

Den nedtrappingen av det omtalte vektfradraget som regjeringen la opp til i sitt forslag statsbudsjett ga oss nettopp dette. Forutsigbarhet.

Det gjør ikke forslaget til SV. Tvert imot. Å innføre en så stor endring med en måneds varsel vil ramme svært mange. Både kunder, bilforhandlere og importører. Det er verdt å minne om at ladbare fikk store avgiftsøkninger også i år.

SV vil kanskje hevde at å fjerne vektfradraget for ladbar bidrar til å øke statens inntekter i et trangt statsbudsjett. Men det er snakk om svært lite penger som ikke vil utgjøre noen forskjell.

SV bør derfor legge ideologien bort og ta til fornuft. Det er helt unødvendig å fjerne vektfradraget helt allerede nå. 2025-målet vil nås uansett.

Vi oppfordrer SV til å konsentrere seg om å få gjennomslag for å fjerne det nye vektfradraget.