6. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Der kommer det mange svar. Mange vil nok ikke like svarene vi får. Vi vet det blir mva på elbiler, og vi vet at det igjen vil medføre økt engangsavgift. Men detaljene kjenner vi ikke.

Hovedlinjene er klare. Det blir mva på summen over 500 000 på elbiler. Detaljene er fremdeles usikre. Vi forventer at det kommer en overgangsordning. Ingen, verken forhandlere, importører eller finansieringsselskaper kan implementere helt nye systemer som kan håndtere en slik mva-ordning på kort tid. Vårt budskap, og det vi har jobbet for, er at fra detaljene er kjent trenger vi seks måneder. Fremdeles vet vi ingenting. Trolig vet vi ikke noe før forslaget til statsbudsjettet legges frem.

Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland.

Heller ikke 6. oktober vet vi noe helt sikkert. Regjeringen har ikke flertall i Stortinget og vil måtte forhandle for å få vedtatt et nytt Statsbudsjett. Partiet de skal forhandle med er SV. Tidligere forhandlinger har vist at SV har sørget for at regjeringen har endret på sin politikk. Derfor vil vi ikke ha fasiten før Statsbudsjettet vedtas, og det skjer trolig ikke før i desember.

Innfasingen av på elbil starter, men de skal fremdeles være like konkurransedyktige. Det betyr trolig at engangsavgiften skal opp. Hvordan de velger å gjøre det er usikkert. Men vi skal ikke se bort ifra at plug-in hybridene får nok et avgiftshopp.

Foto: Pixabay.com

Vår holdning er uansett klar. Vi støtter og arbeider for elektrifisering av bilparken. Det inkluderer at vi skal nå 2025 målet. Men vi er ikke i 2025 helt enda, og derfor bør bilbransjen gis mulighet til å omstille seg. Det handler om forutsigbarhet. Å dra hardt til på avgiftskruen allerede nå er unødvendig, og vil i realitet kun medføre vanskeligere arbeidskår for noen forhandlere og en unødvendig stor regning for et fåtall kunder. I tillegg frykter vi at vilkårlig og unødvendige hopp vil diskreditere det grønne skiftet.

Bilbransjens viktigste krav er forutsigbarhet. Avgiftsendringer skal skje i små steg. Vi aksepterer at engangsavgiften skal økes noe når elbiler får mva, men ikke store unødvendige hopp. De avgiftsøkninger vil gå mest utover har allerede bestilt sin nye bil, og avgiftsendringene blir ikke noe annet enn en ekstraregning.

Men, vi er urolige, vi frykter at Ap og Sp med Sv på laget tar for mye i.