Bilbransjen som mange andre bransjer skriker etter kvalifisert arbeidskraft. Rekrutteringsarbeid har vært prioritert i lange tider. Vi ser historisk at bransjen har utdannet nok ansatte, men for mange forsvinner fra bransjen. Spørsmålet er hva bedriftene kan gjøre med det.  

Så hva kan bransjen gjøre for at ansatte står lenger? Hvordan skape de arbeidsplassene som gjør at ansatte trives og blir i jobben? 

Ta tak i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljø handler om hvordan bedrifter planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø bidrar til økt effektivitet, bedre helse og økt lønnsomhet. Og det bidrar til at folk trives, og folk som trives blir ofte lengre i jobben.   

Foto: Maskot/NTB

Nå er det blitt laget et nytt verktøy tilpasset bilbransjen. Verktøyet er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som gjennom forskning og dialog med virksomheter har identifisert utfordringene som er knyttet til arbeidsmiljø i ulike bransjer. I bilbransjen handler utfordringene blant annet om fysisk belastende arbeid, støy, kjemikalier, samarbeid og sosial støtte, i tillegg til omstilling og endring.  

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å gjøre en god jobb og for at ansatte skal trives. Det er dyrt å ansette og lære opp nye ansatte. Derfor er det viktig å ta vare på de ansatte en har.  

‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe dere som jobber i bilbransjen til å skape bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.  

Ønsker du å høre mer om verktøyet og bli inspisert til å jobbe videre med et godt arbeidsmiljø, kan du som NBF- medlem delta på Frokostmøte 3.11.2021 kl. 9 

Her finner du «En bra dag på jobb» for bilbransjen, samt filmene > 

 Det lønner seg å ha et godt arbeidsmiljø!