Forslaget til Statsbudsjett gav bilbransjen en skikkelig nesestyver. I regjeringserklæringen til Ap og Sp er det derimot lite nytt å spore. Spørsmålet er hva vi har i vente. Både på kort og lang sikt.

Det første de nye statsrådene gjør etter å ha fått nøklene til kontoret er å starte arbeidet med å justere det de kan i forslaget til Statsbudsjett. Handlingsrommet er ikke så stort. Først og fremst på grunn av tiden. Regjeringen må være ferdig 10. november. Da skal endringene oversendes Stortinget.

Et av hovedargumentene for å øke avgiftene på plug-in er for å styrke konkurransekraften til elbilene. Dette er velkjent retorikk som blant annet Elbilforeningen har jobbet for lenge. Finansminister Sanner hevder at endringene er nødvendig for å nå 2025 målet. Etter vårt syn skyter de spurv med kanon. Bilbransjen støtter opp om 2025 målet, og vi mener at det er godt innenfor rekkevidde. Men vi mener og at i en overgangsperiode bidrar plug-in modeller i de grønne skiftet. Det er galt å forsøke å ta livet av dem allerede nå.

Foto: Pixabay.com

De som leser teksten i Statsbudsjettet vil fort se at frasen «skaffe staten inntekter» er flittig brukt. Å øke inntektene fra bilavgiftene er trolig en like stor forklaring på alle endringene: omregistreringsavgift for elbil, full trafikkforsikringsavgift for elbil, større økninger i CO2-komponenten osv. Interessant er det å se hvordan disse endringene gjør at inntektene til staten fra bilavgiftene stabiliserer seg på 40 milliarder. 40 milliarder var summen Finansdepartementet brukte på inntektsnivå da de ba oss og andre om innspill til hvordan bilavgiftene burde innrettes i fremtiden. Poenget er at politikerne nå ikke lenger er fornøyd med å se at inntektene fra bil forsvinner.

I den nye regjeringsplattformen står det lite konkret. Ikke uventet skal elbil få mva på elbil på beløpet over kr. 600 000,-. Men det står ikke noe om når den skal innføres. Det som gir et håp om at det nye flertallet vil reversere noen av forslagene i Statsbudsjettet er følgende formulering: «Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy».  De vil ikke ta livet av lavutslippsbilene (dvs plug-in) riktig enda. De bekrefter også at 2025 er målet vi jobber for.

Samtidig er det mye å kritisere i forslaget til Statsbudsjettet. Endringene er store og gir potensielt dramatiske konsekvenser. Det er ikke forutsigbart, ikke endringer i små steg. En forutsigbar politikk burde være et minimum. Forslaget er distriktsfiendtlig. Det er i bygdene folk enda ikke er helt klare for elbil, og kjøper plug-in. Folk i distriktene kjøper i større grad brukt enn folk i byene. På begge områdene skjerper man inn.

Regjeringsplattformen gir egentlig få svar på hva vi kan forvente i neste Stortingsperiode. Men vi vet at 2025 målet står fast, og vi vet at det skal innføres mva på elbil (i hvert fall på beløpet over 600 000) og vi vet at Sp og Ap ønsker å gjøre det attraktivt å velge lavutslippsbiler.