Under pandemien har ikke Statens vegvesen kunnet gjennomføre like hyppige tilsyn og kontroller som de pleier, men nå varsles det om økt tilsynsaktivitet.

I Romerikes Blad uttalte nylig Gina Russell, seksjonssjef i Tilsyn Øst i Statens vegvesen, at de nå øker antall tilsyn. Tilsynene de nå varsler har fokus på energimerking av nye personbiler og dekk.

Det er med andre ord god anledning til å minne om merkeordningen for energimerking av nye personbiler, der Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening sammen med NAF og Vegdirektoratet har laget en merkeordning, den såkalte «miljøplakaten». Denne miljøplakaten ivaretar og tilfredsstiller kravene i forskriften om energimerking av nye personbiler.

Miljøplakaten kan lastes ned på NBFs nettsider, og i tillegg har Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) utviklet en tjeneste med forenklet utfylling av miljøplakaten.

Les mer om kravene til energimerking, tjenesten fra OFV og last ned energimerkeplakaten på vår nettside, her:  https://www.nbf.no/artikler/2019/bilsalg/miljo-og-energimerking/