Julen står for døren. Mange arbeidsgivere ønsker å gi sine ansatte en julegave som påskjønnelse for innsatsen gjennom året vi snart legger bak oss. Ett spørsmål som stadig dukker opp, er hvorvidt en slik påskjønnelse vil være skattefri eller skattepliktig for den som mottar gaven. 

Foto: Unsplash.com

Vi har forelagt spørsmålet til BDO, som NBF har en innkjøps- og samarbeidsavtale med på vegne av medlemmene. Statsautorisert revisor Lars Gimmestad viser til at gaver mottatt i arbeidsforhold anses som en naturalytelse. Som hovedregel er naturalytelser skattepliktige, på samme måte som kontante lønnsytelser. Det finnes imidlertid unntak som gjør at gaver i noen sammenhenger kan være skattefrie. En gave mottatt fra arbeidsgiver vil være skattefri dersom følgende tre vilkår er oppfylt:  

  • Gaven gis som en generell ordning i bedriften 
  • Gaven gis som en gjenstand – ikke kontanter 
  • Gavens verdi er innenfor skattefri beløpsgrense

Men hva menes med generell ordning? Det betyr at alle ansatte må få gave innenfor samme type anledning, sier Lars. Velger arbeidsgiver å gi julegaver til sine ansatte, må altså alle ansatte i bedriften få gave for at skattefritaket skal gjelde. Kravet til generell ordning gjelder ikke dersom den ansatte mottar gaver fra en tredjepart. 

Gaver fra arbeidsgiver må i utgangspunktet gis i form av en konkret gjenstand eller ting. Gavekort er tillatt, så lenge det ikke kan innløses i kontanter. I tillegg kan gaver gis som penger dersom den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiver for kjøpet av gaven. Ved utbetaling av et kontantbeløp uten at det leveres kvittering for kjøp av gaven vil utbetalingen anses som skattepliktig lønn, påpeker Lars.  

Skattefri beløpsgrense

Arbeidsgiver kan gi de ansatte gaver innenfor bestemte anledninger med tilhørende beløpsgrenser skattefritt.

Type anledningSkattefri beløpsgrense på gavens verdi
Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende årKr. 8 000,-
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år delelig med 25Kr. 4 000,-
Ansatt gifter seg Kr. 4 000,-
Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år Kr. 4 000,-
Ansatt går av med pensjonKr. 4 000,-
Ansatt fyller 50 år, deretter ved runde årKr. 4 000,-
Årlige gaver (andre gaver av mindre verdi) sommergaver, julegaver ol. Kr. 2 000,- 

Julegaver faller inn under anledningen «årlige gaver». For 2020 er den skattefri beløpsgrense for slike gaver 2 000 kr. per ansatt. Mottar den ansatte gaver med høyere verdi enn dette beløpet, vil det overskytende anses som en skattepliktig fordel. Bransjeleder i BDO Norge Kjell-Fredrik Kristiansen understreker at det er viktig å presisere at de skattefrie beløpsgrensene gjelder per gaveanledning per inntektsår. Det betyr at ansatte som eksempelvis har fått en sommergave, allerede har «spist» av fribeløpet på 2 000 kr.

Gaver ved andre anledninger

De skattefrie beløpsgrensene gjelder per anledning. Det betyr at ulike gaveanledninger kan kombineres i løpet av inntektsåret og skattefritaket vil fortsatt gjelde. Eksempelvis kan en ansatt som gifter seg få en gave til en verdi av 4 000 kr. og en julegave til en verdi av 2 000 kr. i løpet av samme år. Begge gavene vil være skattefrie, siden de er gitt i forbindelse med to ulike gaveanledninger.  

Gaver mottatt fra tredjeparter

Det er verdt å merke seg at gaver som de ansatte eventuelt mottar fra kunder, leverandører eller lignende faller inn under samme beløpsgrense som gjelder for gaver mottatt fra egen arbeidsgiver.

Dette medfører at arbeidsgiver må holde oversikt over hva de ansatte mottar av gaver fra tredjeparter. Arbeidsgiver er altså ansvarlig for at gaver mottatt fra tredjeparter håndteres i henhold til regelverket, når det gjelder både beregning av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering via a-meldingen, påpeker lars og Kjell-Fredrik.

Verdien på gaven

Markedspris legges til grunn for verdsettelse av gaven – ikke beløpet arbeidsgiver elle tredjepart faktisk har betalt for den. Det betyr at dersom arbeidsgiver får kvantumsrabatt ved innkjøp av julegavene, er det den opprinnelige markedsprisen før rabatten ble gitt, som fastsetter verdien på gavene. Dersom de ansatte mottar gaver fra tredjeparter er det viktig at verdien oppgis til arbeidsgiver, slik at dette medtas i det totale gavebeløpet for den enkelte ansatte per inntektsår.

Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhetsgaver som blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske og lignende anses som gaver av bagatellmessig verdi og vil derfor være skattefritt for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansatte mottar andre skattefrie gaver i løpet av året, avslutter BDOs eksperter på området.

Nytt fra 2021

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått to endringer i reglene for gaver.
 

  • Fjerne kravet til at gaver må gis som en generell ordning i bedriften.
  • Beløpsgrense for «årlige gaver» økes fra 2 000 kr. til 5 000 kr.

Det ble ikke foreslått endringer i beløpsgrensene for de øvrige gaveanledningene. Lars Gimmestad og Kjell-Fredrik Kristiansen i BDO sier at forslagene er gjenstand for vedtak i Stortinget. Dette er en del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp. Endringene vil først tre i kraft fra 1. januar 2021.

Hei! Har du synspunkter på dette innlegget, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet. I de fleste sammenhenger vil det du skriver fremstå som mer troverdig og interessant dersom du bruker fullt navn. Vær saklig, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger, og husk at det du skriver kan bli lest av mange. Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane vil bli fjernet.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.