Et riktig godt nytt år til alle, selv om året knapt var begynt før koronatiltakene ble strammet inn.

Vaksinene er på vei ut til også den norske befolkningen, men vi må nok regne med at en del av begrensningene som tiltakene setter vil følge oss langt ut i dette året også.

En samlet bilbransje viste i 2020 en svært god evne til å omstille og tilpasse seg situasjonen som det norske samfunnet sto i. 

Verkstedene tok ansvaret som samfunnskritiske funksjoner, holdt åpent i den tidlige fasen og etablerte raskt gode og trygge forhold for kundene. Så bidro bilforhandlerne aktivt til innfasing av mange nye miljøvennlige og trafikksikre biler. Alt dette vil fortsette i 2021.

Bare et par dager førjulaften fikk bilbransjen en stor julegave fra regjeringen:

«Det foreslås å innføre en egen godkjenningsordning for bedrifter som skal drive med bilvask, dekkskift og lagring av dekk».

Dette er svært gledelig og et resultat av et langvarig arbeide fra NBFs side for å bli kvitt ulovlig virksomhet innenfor bilbransjen slik at konkurranse kan skje på like vilkår.

Adm.dir i NBF, Stig Morten Nilsen.

Sammen med Fellesforbundet, Virke, Spekter og myndighetene har NBF fått etablert et treparts bransjeprogram for bilbransjen, hvor innføring av en godkjenningsordning er ett av tiltakene når bedriften ikke er godkjent som verksted.

At regjeringen følger dette opp nå med en egen forskrift er svært gledelig, og vil sikre mye bedre kontroll med bedrifter som driver innenfor bilbransjen uten andre godkjenningsordninger.

Ut over denne godkjenningsordningen ligger det inne forslag om en rekke andre tiltak som kan bidra til å bli kvitt ulovlig og kriminell virksomhet relatert til bil og bilbransjen, blant annet etableringen av et sentralt register for skadehistorikk.

Dette utredes nå av Statens vegvesen, så kanskje kan vi få en gave til fra myndighetene nå i vår.

Med eller uten korona jobber NBF utrettelig med å utfordre eksisterende regelverk, holdninger og tar initiativer til forbedringer for våre medlemmer og for bilbransjens rammebetingelser. Det vil vi også fortsette med hver eneste dag i 2021.

En samlet bilbransje oppnår mer. NBF jobber for å sikre bilen og hele bilbransjen en positiv fremtid.

One Reply to “Godt håp om å bli kvitt flere useriøse aktører i det nye året!”

  1. Vi i Møller Medvind er svært glade for dette engasjementet og det arbeidet som nå gjøres.
    Hilsen alle oss i Møller Medvind

Comments are closed.