Som følge av regjeringens beslutning om å forlenge restriksjonene knyttet til koronakrisen melder Statens vegvesen i dag at de forlenger stengningen av trafikkstasjonene til og med 13. april.

Helt siden restriksjonene ble innført har de fleste av landets trafikkstasjoner vært stengt, og NBF har under denne tiden påvirket til at Statens vegvesen allikevel opprettholder funksjonalitet som trafikkstasjonene normalt besørger, eksempelvis enkeltgodkjenning av ulike typer kjøretøy.

Det er viktig å understreke at de midlertidige løsningene som Statens vegvesen har opprettet i samarbeid med NBF, ikke blir berørt av den siste utviklingen, og at eksempelvis dagens løsning for enkelgodkjenning dermed videreføres.

Du kan lese mer om saken på hjemmesidene til Statens vegvesen >