-«Mest mulig skal kunne fungere mest mulig normalt» sa helseminister Bent Høie på gårsdagens pressekonferanse. Det bør være bilbransjens mål også. Å sikre så god drift som mulig er en av NBFs hovedprioriteter akkurat nå. En viktig bit av det er å få så mange kunder inn på verkstedet som mulig. I vår dialog med medlemmer er tilbakemeldingen at det er potensial i å drive markedsarbeid.

Foto: Unsplash.com

En medlemsbedrift ringte kunder som skulle ha PKK i april.* Alle de fikk tak i booket time. Andre vi har snakket med tilbyr rabatter, mange henter biler for kunder og alle har søkelys på smittevern. Gjengs tilbakemelding er at det er mulig å få folk til verkstedene og butikkene.

Ellers har NBF henvendt oss til Statens vegvesen og oppfordret til at de aktivt informerer alle bileiere som har fått utsatt frist for PKK at de bør utføre kontroll innen fristen hvis de kan. NBF vil være langt tydeligere dersom vi ser at utsettelsen av fristen faktisk gjør at antallet PKKer går betydelig ned. Så langt viser tallene ikke det, heldigvis, men vi følger det nøye. Vi har også spilt inn fjerning av omregistreringsavgift og økt vrakpant som tiltak som kan stimulere bilsalgsmarkedet.

Vi må huske på, som NBF har nevnt i mange saker tidligere, verksteder og forhandlere kan drive med svært liten smitterisiko. Har du ikke sett på våre råd på smittevern allerede, så kan du lese dem her. Her finner du informasjon om hvordan bilene skal rengjøres og desinfiseres.

NBF har også laget materiell som kan brukes. Her kan du se hvordan du kan informere på Finn.no. Som en del av informasjonsarbeidet og vise at bedriften tar ansvar kan du benytte anledningen å klappe for alle som holder hjulene i gang. Les mer og finn materiell her. I tillegg har vi laget informasjonsmateriell og pressemateriale som kan benyttes i bedrift og lokalt, les her.

Her kan du lese mer om hva som bør tas høyde for >

Ikke glem smittevern også for de ansatte.

*Du kan alltid ringe for å minne om bestilte verkstedtimer og lignende, men husk at dersom du skal ringe  for å forsøke å selge PKK, service eller andre tjenester, må du forholde deg til de regler som gjelder for telefonsalg. Det vil grovt sagt si å sjekke Reservasjonsregisteret, eventuelt ringe kunder dere har kundeforhold til eller kunder som tidligere har akseptert å motta markedsføringshenvendelser fra dere. Disse kundene kan dere ringe selv om de har reservert seg i Reservasjonsregisteret, men da bare for å markedsføre den type produkt dere tidligere har solgt dem eller tilsvarende produkter.

Artikkelforfatter er kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland.