Rear view of female mechanic standing under car on hydraulic lift
Foto: Maskot/NTBscanpix

Alle snakker om fremtidens servicemarked og hvordan vil dette sannsynligvis vil treffe meg og mitt verksted? Nå har medlemmer av NBF muligheten til å simulere forventet utvikling i salg timer basert på evt. innfasing av elbil for merket/merkene du representerer og reparerer.

Beregningsmodellen er utviklet med bakgrunn i erfaringsdata fra bransjen. Ved å legge inn siste åtte års bilsalg som grunnlag for bilpark, med splitt på fossil- og elektrisk drivlinje, samt din beste prognose for fremtidens bilsalg vil du få en kalkulert forventet utvikling i solgte verkstedtimer. Modellen beregner eksternt salg basert på et normtall per bil, inkludert PKK, men eks. arbeid med dekk.

Du kan skrive ut rapporten som en PDF; se forøvrig ytterligere forklaring i selve modellen. Lykke til!

Her finner du modellen >