De fem siste årene har Arbeidstilsynet kontrollert over 3 000 virksomheter i ulike deler av bilbransjen. Tilsynsrapporten avdekker blant annet at nærmere halvparten mangler stoffkartotek eller hadde manglende ajourføring av stoffkartoteket.

Bilbransjen har mange farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Eksempler på stoffer som kan skade helsen er dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring.

EcoOnline har tidligere skrevet en guide om hvordan du lykkes med stoffkartotek. Les guiden her, eller klikk her for å få mer informasjon om EcoOnlines stoffkartotek, Chemical Manager.


Foto: Shutterstock

Videre avdekker Arbeidstilsynets tilsynsarbeid i bilbransjen at:

  • 70 % Manglet kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare
  • 50 % Brøt krav om informasjon og opplæring
  • 50 % Manglet stoffkartotek eller hadde manglende ajourføring

Til NRK Trøndelag, sier stasjonsleder ved Hertz Værnes, Erlend Engan:

«Fokuset ligger ofte en annen plass. Mange er rett og slett ikke klar over farene. Mangel på både kunnskap og opplæring er et problem.»

NBF ønsker å hjelpe sine medlemmer med å øke kunnskapen om kjemikaliedokumentasjon og har derfor inngått et samarbeid med blant annet EcoOnline. Frem til oktober får du som NBF medlem 37% rabatt på EcoOnlines kurs om kjemikaliehåndtering.  Les mer her