NBF inviterer aktørene i tungbilbransjen til Nyttekjøretøykonferansen 2019.
Arrangementet finner sted i Næringslivets Hus på Majorstua og er et dagsarrangement som går fra kl 10.00-16.00. Deltakeravgift er kr 1.990.-/2.690.- (medlem/ikke medlem).

Dette bør du få med deg – meld deg på her!

Konferansetema i år er; «Nyttetransportens veikart mot 2030»

 • Presentasjon av rapporten «Nyttetransportens veikart mot 2030» – NBF/TØI
  Rapporten tar for seg de utfordringer nyttetransporten har foran seg mot 2030. Ikke minst krav til reduserte utslipp opp mot en forventet stor vekst av transport på vei. Hva kan bransjen forvente seg framover? Forsker Lasse Fridstrøm orienterer.
 • Transportørøkonomi i et omstillingsperspektiv – NLF v/ adm. dir. Geir A- Mo
  Norges Lastebileier-Forbund organiserer en større andel av transportørene og bileierne i Norge. Transportbransjen opererer i et svært konkurranseutsatt marked, med små marginer.
  Hvordan blir den teknologiske omstillingen for en bransje som jobber under knallhard konkurranse og som i tillegg har utfordring med rekruttering?
 • Eksportmarkedet for nyttekjøretøy – Utfordringer og hva etterspørres – Hulleman Trucks v/man. dir. Gert Hulleman
  De senere år har ca 50% av alle brukte lastebiler blitt eksportert ut av Norge. Hulleman Trucks er en stor aktør i dette markedet. Hvilke utfordringer ser en global aktør på markedet for brukte lastebiler. Hva er «hot or not» innen brukte biler.
 • Statens vegvesen – Omorganiseringens betydning for tungbil og erfaringer etter utrulling
  av sentralisert dokumentkontroll – Svv/ Elma Sulic
  Vi har alle hørt om at Svv omorganiserer og at trafikkstasjoner legges ned. Hvilke konsekvenser vil dette kunne medføre for tungbilbransjen. Hvilke erfaringer har man høstet med implementering av sentralisert dokumentgodkjenning for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy?
 • Felleskjøpets mål om utslippsreduksjon innen egen transport – Hva med Nikola Tre? – Felleskjøpet v/logistikksjef Per-Kenneth Øye
  Felleskjøpets grønne lastebiler er godt synlig på norske veier. Nå har Felleskjøpet bestemt seg for å redusere utslippene fra egen transport med 50% innen 2030. Er bestillingen av
  50 stk Nikola Tre løsningen?
 • Hydrogenprosjekt Scania og ASKO v/direktør kommunikasjon og branding Norsk Scania AS, John Lauvstad
  Et innovativt, men krevende prosjekt for nullutslipp med flere aktører involvert i utviklingen av bilen.
 • Fra hest og kjerre til grønn industri og sirkulær økonomi – Ragn-Sells AS v/logistikksjef Lars Gravdahl
  Elektriske komprimatorbiler i Oslo og et interessant logistikkprosjekt i Sverige er innovative bidrag til mer miljøvennlig transport.
 • Elbuss i Drammen – Prosjektutfordringer, drift og erfaringer – Brakar v/ adm. dir. Terje Sundfjord
  11. februar i år (ett år forsinket) satte Brakar i drift seks elektriske busser mellom Drammen og Mjøndalen. Hvilke utfordringer ligger i et slikt prosjekt og hvilke erfaringer har man høstet gjennom vinteren?
 • Bruk av video/Youtube i markedsføring av brukte nyttekjøretøy – Klaravik v/markedssjef Karin Malmberg
  Markedsføring av brukte nyttekjøretøy skjer i all hovedsak på nett. Presentasjonene på nett varierer, men er gjerne statisk. Hvorfor ikke legge ut en liten film? Auksjonshuset Klaravik bruker dette i noen utstrekning og har hentet erfaringer fra dette som deles med deltakerne på Nyttekjøretøykonferansen.

Velkommen!