Vi vet alle at avfall ikke lenger bare er søppel, men kan ha stor verdi. Bedriftene kan selv bidra til å redusere kostnaden eller øke inntekten ved å øke sorteringsgraden. En krone spart er en krone tjent. Selv sortering av restavfallet er lønnsomt både for bedriften og miljøet.

iron-1504134_1920Foto: Pixabay.com

Flere i bilbransjen kaster ulike former for metall, og jo bedre du sorterer metallet jo mer kan du få betalt. Passer du på at brannfarlig og farlig avfall håndteres riktig og adskilt fra metall, kan du avverge ulykker og unødvendig utslipp.

Les mer om hva som skjer med metallet i bloggen til Norsk Gjennvinning, en av samarbeidsavtalene til NBF som gir økt kunnskap om avfall og gode medlemsfordeler.