Arbeidstilsynet og partene deltar i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer». I den forbindelse arrangerer Arbeidstilsynet seminaret «Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer» nå i mai, i fem forskjellige byer.

Kursoversikt 

Bilbransjen har som kjent mange farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Opplæring er lovpålagt, og arbeidstilsynet stiller strenge krav.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring og løpende informasjon om:

  • de farlige kjemikaliene som virksomheten har på arbeidsplassen
  • kjemikalienes navn, hvilken risiko kjemikaliene medfører for helse, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene 
  • bruk av stoffkartoteket, og den foretatte risikovurderingen
  • riktig bruk av det arbeidsutstyret som skal brukes
  • nødvendig vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet
  • hva gjør man vis uhellet er ute – håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner