I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 inviterte NBF og Stiftelsen Miljøfyrtårn til frokostseminar 4. april 2019 om grønn mobilitet og fremtidsmuligheter. Målet var å vise hvordan bilbransjen møter fremtidige utfordringer på en bærekraftig måte. 

Det moderne menneskets høye krav til mobilitet, politiske føringer og ny teknologi krever at både bilbransjen og hver og en av oss må tilpasse oss nye trender.  

Teknologisk utvikling sikrer miljøgevinster for alle drivlinjer. I de tettest befolkede områdene i Norge viser nå første kvartal over 50 % andel elektriske biler, med Oslo på topp på 65%.  

NBF har hatt fokus på miljø siden tidlig på 2000 tallet, og vært en pådriver for at medlemmene bør miljøsertifisere seg. Både for å ta et samfunnsansvar, men ikke minst fordi det styrker konkurransekraften til bedriftene.  

 

Les mer og se innleggene fra møtet