Likviditet og likviditetsutfordringer har fått mye oppmerksomhet under koronapandemien. Antall kredittdager og søkelys på dette er viktig for å sikre en god likviditetsstyring. Andelen NBF-medlemmer som melder om konkursrisiko og likviditetsproblemer blir stadig færre.

En bedrift kan ha god økonomi, men allikevel kan likviditeten være presset. Likviditet er en virksomhets evne til å betale gjeld etter hvert som den forfaller. Dette kan eksempelvis være leverandørgjeld, lønn og skatt. Det er bedriftens ledelse og til sist styret som har ansvar for å påse at virksomheten har forsvarlig egenkapital og likviditet.

Som regel er det ikke resultatene som velter bedriftene over ende, men problemer med å gjøre opp for sine løpende forpliktelser. Antall konkurser i Norge er ned fra 2019. Men tallene viser at langt flere arbeidsplasser er berørt. I forbindelse med effektene av viruspandemien, er det mange dystre spådommer om vekst i konkurser i flere næringer.

Bilbransjen er i en helt unik posisjon til å stå godt gjennom den krevende tiden, blant annet fordi markedet er til stede hele tiden med en høy bilbestand som må vedlikeholdes, repareres og fornyes. Dette er helt i tråd med hva NBF-medlemmene selv sier i NHOs medlemsundersøkelser. Til tross for at mange opplever en utfordrende omsetningsituasjon viser tallene fra februar at kun et lite mindretall av bedriftene har likviditetsproblemer eller frykter at bedrifter kan gå konkurs. 

På nasjonalt nivå er det tegn som tyder på at den økonomiske aktiviteten etter hvert går mot en normalisering. Gjennom flere medlemsundersøkelser viser svarene fra NBFs medlemmer i NHOs medlemsundersøkelse at usikkerheten ved utbruddet av korona nå er i ferd med å normalisere seg.

En makroøkonomisk tendens uavhengig av næring som ser ut til å ha etablert seg, er at andelen ledige av arbeidsstyrken har lagt seg på et nytt og høyt nivå i forhold til 2019. Dette gjelder både for helt ledige og delvis ledige. NBF har flere samarbeidspartnere innen inkasso- og kredittadministrasjon. En av disse er Axactor. De melder om at man nå ser en trend og utvikling fra en vekst i antall inkassosaker til en vekst i hovedkrav.

Hva kan bedriftene gjøre for å bedre likviditetssituasjonen sin? Det er mange måter å angripe dette på. Ett verktøy er å analysere og endre kredittsalget sitt. Stikkordet er antall kredittdager. Dette er antall dager det går fra faktura utstedes til penger er på konto. Et høyt antall kredittdager forringer likviditetssituasjonen til bedriften. Jo færre kredittdager, desto fortere kommer penger inn på bok.

Et eksempel kan synliggjøre effekten av hva en reduksjon i antall kredittdager kan medføre. Hvis vi tar utgangspunkt i en bedrift med årsomsetning på 40 millioner kroner. Hva skjer ved en reduksjon på antall kredittdager med henholdsvis 1 dag, 5 dager og 10 dager?

  • Redusert med 1 dag:       Kr. 109.589 mer på konto
  • Redusert med 5 dager:          Kr. 547.945 mer på konto
  • Redusert med 10 dager:        Kr. 1.095.890 mer på konto

Du vil selvfølgelig oppnå motsatt effekt ved å øke antall kredittdager. En slik beregning vil selvsagt ha flere svakheter ved seg. Blant annet vil bilsalg for de fleste bedrifters vedkommende innebære mindre grad av kredittgivning.

Om du ønsker å ta en titt for egen virksomhet, har NBFs samarbeidspartner Axactor utarbeidet en inkassoanalyse. Du kan selv sjekke dette gratis med tall for din bedrift her > Søk opp din bedrift og scroll ned til Inkassoanalyse.

Det er mange positive effekter for din bedrifts økonomi ved å korte ned på antall kredittdager. Selv små forbedringer kan gi store og positive utslag på likviditeten. Derfor er det så viktig å ha fokus på dette.

Ønsker du mer informasjon om hva du bør tenke på for å øke bedriftens likviditet?

NBFs samarbeidspartner Axactor holder et lunsj-webinar for medlemmer i NBF torsdag 18. mars 2021 kl. 11:00 – 11:30.

Delta gjerne på webinaret for å få innsikt rundt det å selge og gi kreditt i en spesiell tid, få gode tips for å sikre bedriftens økonomi og få informasjon om ny og forbedret avtale med Axactor for medlemmer i NBF.

Trykk på bildet eller lenken under for påmelding:

https://register.gotowebinar.com/register/869130269990393357