NBF har nylig vært i møte med en rekke europeiske bransjeorganisasjoner. 
I møtet ble det fremmet betydelig uro for et svært rufsete annet halvår for leveransene av nye biler. Mange hevdet at bilproduksjonen ville bli betydelig redusert grunnet halvledermangel.  

Enkelte bilfabrikker annonserer ultralang sommerferie. Andre melder om mulig stopp i produksjonen. Fra enkelte markeder med liten andel elbilsalg, antydes det at risikoen for leveringsproblemer er enda større, da produksjon av lav- og nullutslippsbiler vil bli prioritert. Kanskje en liten fordel for oss i Norge? 

Foto: Unsplash.com

Produksjonen av halvledere kan vi ikke påvirke, men en ting forhandlere kan gjøre er å være så presis som mulig på leveringstid i salgskontrakten og kundedialogen generelt. Dette er viktig til vanlig, men kanskje enda viktigere nå. En forutsigbar produsent er plutselig ikke lenger så forutsigbar av grunner som ligger utenfor deres kontroll? 

Enkelte merker/produsenter er mer rammet enn andre. Modeller og spesifikasjoner er plutselig ikke lenger tilgjengelig, eller i beste fall med mye lenger leveringstid – kanskje må man tilbake til kunden med slik beskjed – hva skjer da? 

Usolgte biler på lager er i dag noe man normalt ikke ønsker, men «Build to order» og lean produksjon gjør at delemangelen gir umiddelbar effekt i sisteleddet. Kanskje lagerbilen plutselig hadde blitt mer verdt? 

En ting er kunder som blir skadelidende og forhandlers risiko for nedgang i nybilfakturering. Fortsatt er bruktmarkedet godt, så man får lene seg mer mot denne siden av virksomheten. En konsekvens kan bli at bruktimportmarkedet «støvsuges» for nyere biler med elbilstøtte. Hvis det medfører økte priser på bilene kan vi få mange rare utslag. 

Gjennomgående har norske bilforhandlere god dialog med sine importører. Usikker og vanskelig leveringssituasjon kan få effekt på måloppnåelsen og prestasjonsbonuser. Reforhandling av salgsmål vil da være en naturlig konsekvens – kanskje blir det en travel høst for norske merke-/forhandlerforeninger? 

Hva konsekvensen av halvledermangelen vil være for levering av nye biler til Norge er fremdeles ikke helt klart. Likevel, mye tyder på at det vil få konsekvenser og da er det smart å forberede seg. God dialog med importør og tydelig dialog med kunde er en start.  

Med ønske om en god sommer og en forutsigbar høst!