Fra 1. januar 2019 ble det etablert nye regler for naturalytelser i arbeidsforhold. De nye reglene innebærer en innskjerpelse sammenlignet med tidligere regler. Samtidig har de nye reglene vært heftig debattert. Nå har det kommet enkelte justeringer i regelverket. Endringene innebærer en viss lettelse i forhold til den opprinnelige skatteskjerpelsen.

Det er flere endringer som nå er kommunisert. Mest relevant for bransjen er følgende:

  • Vilkåret om at personalrabatter kan utgjøre maksimalt 50% for å komme inn under det skattefrie beløpet blir fjernet
  • Det årlige skattefrie beløpet øker fra 7.000 til 8.000 kroner
  • Den generelle regelen for skattefrie gaver økes fra 1.000 til 2.000 kroner per år

Endringene innebærer at det blir mulig å gi skattefrie personalrabatter på opptil 100% rabatt. Det kan dermed gis gratis varer og tjenester for inntil 8.000 kroner i året. Selv om det innebærer en skjerpelse for bedriftene i forhold til de opprinnelige reglene som gjaldt for slike rabatter tidligere, gir dette en mulighet til å opprettholde ordninger med personalrabatter for mange bedrifter. Det er viktig å være oppmerksom på at varen eller tjenesten må være gjenstand for omsetning i arbeidsgivers virksomhet.

Det går et viktig skille mellom gaver og personalrabatter med 100% rabatt. Skattefritak for personalrabatter gjelder kun for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Som beskrevet over kan man få skattefri personalrabatt inntil samlet rabatt utgjør 8.000 kroner årlig. For skattefritaket for gaver er det ikke et krav om at gavene omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Summen av skattefrie gaver til en ansatt etter dette skattefritaket kan ikke overstige 2.000 kroner per år. Dersom en ansatt mottar både personalrabatter og gaver, kan vedkommende motta slike ytelser til en samlet verdi av 10.000 kroner i året skattefritt. Dette innebærer at om det mottas rabatter eller gaver på varer eller tjenester som ikke omsettes i arbeidsgivers virksomhet, er den skattefrie grensen 2.000 kroner.

I tillegg gjør Regjeringen enkelte andre endringer. Blant annet vil det for fribilletter i transportnæringen bli en utsettelse av iverksettelsen av reglene til 1. juli i år, noe som vil gi næringen tid til å endre fribillettordningene for bedre å tilpasses de ansattes behov. Endringen i beløpsgrensen for skattefrie gaver, som heves med 1.000 kroner, vil i stor grad ivareta skattefrihet for fribillett- og rabattordningene som er utbredt i eksempelvis kultur- og persontransportnæringene.

Regjeringen har uttalt at skattemyndighetene aktivt skal legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og Skatteetaten skal utarbeide en veileder sammen med blant annet NHO. Dette blir et viktig arbeid. NBF mener at regelverket må være lett å praktisere, og vi er allerede i dialog med NHO for å gi innspill rundt håndtering, forståelse og etterlevelse av de nye reglene.

NHOs veileder på Arbinn er oppdatert med justeringene.

Hei! Har du synspunkter på dette innlegget, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet. I de fleste sammenhenger vil det du skriver fremstå som mer troverdig og interessant dersom du bruker fullt navn. Vær saklig, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger, og husk at det du skriver kan bli lest av mange. Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane vil bli fjernet.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.